Kontakty

Prevádzkovateľom e-shopu je:

Teazona s. r. o.
Vígľašská 2
851 07 Bratislava

IČO: 46088580

DIČ: 2023225633

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddieli: Sro, vo vložke 71627/B

Obchodné oddelenie
info@teazona.sk

tel.: 0907 444 000 (denne pondelok až piatok od 12:00 - 15:00)

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.